EBCU (European Beer Consumers Union)

EBCU-logga
Svenska Ölfrämjandet företräder Sverige som en av tretton medlemsorganisationer i The European Beer Consumers Union, en gemensam paraplyorganisation för ölfrågor i Europa.

EBCU företräder ölkonsumenterna och representerar 110 000 medlemmar i tolv länder. Arbetet inom EBCU är inriktat på att bevara traditionell europeisk ölkultur, genom att påverka politiker inom EU för att få en regelflora som gynnar småbryggerier och traditionella öltyper. EBCU bevakar även ölkonsumenternas intressen vad gäller innehållsdeklarationer, skatter och utskänkningsregler.

Alla medlemsföreningar i EBCU träffas två gånger om året. En gång på våren och en gång på hösten.

De övriga medlemmarna i EBCU är:
(Alla länkar öppnas i ett nytt fönster)

Upphört:

AssociaTion Pour l'Union des Biérophiles, Frankrike, upplöstes 31/1-2010

Status okänd:

-

Kommentarer

Vadå! Representeras Frankrike av två olika ölorganisationer?

Tack!
Fixat!

--
Webmaster

Finländska Olutliitto heter på svenska Ölförbundet. Tyvärr är deras hemsida oläslig för den som inte kan finska men Sällskapet Ölarne är en av lokalföreningarna och de skriver på svenska.