Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

Sydsvenska Dagbladet har idag en debattartikel
om att det skall vara tillåtet med gårdsförsäning.

Länk till artiklen

www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor

Sven-David Svensson
Lund