Skrivtips

Textformat

Filtered HTML

 • Om du inkluderar en text-smiley i det du skriver kommer den att ersättas av en grafisk dylig (bild).
  SmileyAkronym
  *scratch_one-s_head**scratch_one-s_head* *SCRATCH*
  *shok**shok* =-O =O =-o =0 O_O O_o o_O O_0 o_0 0_O 0_o
  *music2**music2* [:-} [:} [:-}
  *pardon**pardon* *PARDON* =] :PARDON: :pardon:
  *good**good* *THUMBS%%_%%UP* :GOOD: :good: *GOOD* *THUMBS UP*
  *beee**beee* :-\ :-/ :\ :-\
  *lol**lol* *LOL* :-)) :)) =)) +)) :-))) :))) :lol:
  *bye**bye* *BYE*
  *give_rose**give_rose* @}->-- @}-:-- @>}--,-`--- (F) (f) @}->--
  *ok**ok* *OK*
  *cray2**cray2* :'( :'-(
  *dash1**dash1* *DASH* *WALL*
  *preved**preved* *HELLO* *PREVED* *PRIVET* *HI*
  *secret**secret* :-X :-x X: x: :-# :# :secret:
  *drinks**drinks* *DRINK* :drink:
  *sad**sad* :-( :( +( =( :-(( :(( +(( =(( :sad:
  *aggressive**aggressive* >:o >:O >+O >:o >+o :-@ :angry:
  *mosking**mosking* *JOKINGLY* 8P 8p
  *air_kiss**air_kiss* *KISSED*
  *dirol**dirol* 8-) B) :COOL: :cool:
  *kiss3**kiss3* *KISSING*
  *wink**wink* ;-) ;) ^_~ :wink:
  *diablo**diablo* ]:-> }:-> ]:> }:> >:-] >:] (6) :diablo: *DIABLO*
  *biggrin**biggrin* :-D :D +D =D :biggrin:
  *yes3**yes3* *YES*
  *clapping**clapping* *BRAVO* :BRAVO: :bravo: :clapping:
  *mamba**mamba* *WASSUP* *SUP* *MAMBA* :MAMBA:
  *help**help* *HELP*
  *nea**nea* *NO* *NO*
  *dance4**dance4* *DANCE* :dance:
  *kiss2**kiss2* :-* :* :-{} :{} +{} ={} ^.^ :kiss: *KISS*
  *bad**bad* :-! :! :-~ ;-~ :(~ +(~ =(~ :bad:
  *stop**stop* *STOP* :stop:
  *unknw**unknw* *DONT_KNOW* *UNKNOWN* :HZ: :hz:
  *crazy**crazy* *CRAZY* :crazy:
  *man_in_love**man_in_love* *IN%%_%%LOVE* *IN LOVE*
  *yahoo**yahoo* *YAHOO* *YAHOO!* :YAHOO: :yahoo:
  *wacko**wacko* %) %-) :-$ :$ :wacko: :WACKO:
  *sorry2**sorry2* *SORRY* :sorry:
  *mail1**mail1* *WRITE* *MAIL*
  *bomb**bomb* @=
  *pleasantry**pleasantry* *db* :db:
  *ROFL**ROFL* *ROFL* :ROFL: :rofl: :-)))) :-))))) :-)))))) :)))) :))))) :)))))) =)))) =))))) =))))))
  *blum3**blum3* :-P :P :-p :p +P =P +p =p :-b :b +b =b :tongue:
  *acute**acute* ;D *ACUTE*
  *angel**angel* O:-) O:) O+) O=) 0:-) 0:) 0+) 0=) (A) (a)
  *fool**fool* :-| :| =| :-|
  *smile**smile* :-) :) +) =) :smile:
  *new_russian**new_russian* \m/ \M/
  *boredom**boredom* *TIRED* |-0 :boredom:
  *blush**blush* :-[ :[ ;'> ;-. :blush:
  *i-m_so_happy**i-m_so_happy* *HAPPY* :happy: :HAPPY: :Happy: ^^
 • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <img> <!-->

  Denna webbplats tillåter innehåll med HTML. Att lära sig HTML kan kännas som en övermäktig uppgift, men att lära sig de enklaste HTML-taggarna är mycket enkelt. Denna tabell ger exempel för varje tagg som är aktiverad på denna webbplats.

  För mer information, se W3C:s HTML Specifications eller använd en sökmotor för att hitta andra webbplatser som förklarar HTML.

  TaggbeskrivningDu skriverDu får
  Ankare används för att skapa länkar till andra sidor.<a href="http://arkiv.svenskaolframjandet.se">Svenska Ölfrämjandets Sajt</a>Svenska Ölfrämjandets Sajt
  Betonat/kursivt<em>Betonat/kursivt</em>Betonat/kursivt
  Fet<strong>Fet</strong>Fet
  Citerat<cite>Citerat</cite>Citerat
  Blockciterat<blockquote>Blockciterat</blockquote>
  Blockciterat
  Kodad text som används för att visa programkällkod.<code>Kodat</code>Kodat
  Punktlista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ul> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ul>
  • Första posten
  • Andra posten
  Numrerad lista - använd <li> för att påbörja varje ny post i listan<ol> <li>Första posten</li> <li>Andra posten</li> </ol>
  1. Första posten
  2. Andra posten
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen li.
  Definitionslistor liknar andra listor i HTML. <dl> inleder listan, <dt> inleder definitionstermen och <dd> inleder definitionsbeskrivningen.<dl> <dt>Första termen</dt> <dd>Första definitionen</dd> <dt>Andra termen</dt> <dd>Andra definitionen</dd> </dl>
  Första termen
  Första definitionen
  Andra termen
  Andra definitionen
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dt.
  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen dd.
  Som standard läggs stycketaggar till automatiskt. Använd denna tagg för att lägga till flera.<p>Första stycket.</p> <p>Andra stycket.</p>

  Första stycket.

  Andra stycket.

  Ingen hjälp finns tillgänglig för taggen img.

  De flesta ovanliga tecken kan skrivas in direkt utan problem.

  Försök använda HTML-teckenenheter om du råkar ut för problem. Ett vanligt exempel är &amp; för ett &-tecken. En komplett lista över teckenenheter finns på sidan HTML entities . Några av de tillgängliga tecknen är:

  TeckenbeskrivningDu skriverDu får
  Tecknet &&amp;&
  Större än&gt;>
  Mindre än&lt;<
  Citationstecken&quot;"
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".

Plain text

 • Inga HTML-taggar tillåtna.
 • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
 • Rader och stycken hanteras automatiskt. Radbrytningar (<br />) och taggar för stycken (<p> och </p>) sätts in automatiskt. Om stycken inte fungerar är det bara att lägga till ett par tomrader.
 • Each email address will be obfuscated in a human readable fashion or, if JavaScript is enabled, replaced with a spam resistent clickable link. Email addresses will get the default web form unless specified. If replacement text (a persons name) is required a webform is also required. Separate each part with the "|" pipe symbol. Replace spaces in names with "_".