Gamla Maltesen till försäljning

I vårt arkiv finns följande gamla nummer av Maltesen till försäljning för 20 kr styck:

1987
nr 2
1988
nr 3
1989
nr 2, nr 4 (kopierat), nr 5
1990
nr 1, nr 2/3, nr 4
1991
nr 1, nr 2, nr 3
1992
nr 1, nr 2 (kopierat)
1993
nr 1, nr 2, nr 3
1994
nr 4/93-1/94 (troligen finns inga fler nummer utgivna)
1995
nr 1 (endast 1 nummer utgivet)
1996
nr 1, nr 2, nr 3/4
1997
nr 1, nr 2, nr 3 (endast 3 nummer utgivna)
1998
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
1999
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2000
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2001
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2002
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2003
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2004
nr 1, nr 2, nr 3/4
2005
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2006
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2007
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2008
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2009
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2010
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2011
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
2012
nr 1, nr 2