Månadsmöte

forum
Plats: 
Stockholm, Akkurat

Denna gång provar vi inte bara tre öl utan det blir hela fyra öl! Lite mer noggrannt så är det 2 öl av en typ mot varandra och två öl av en annan typ mot varandra. Troligen kommer två av ölen att vara nya bekantskaper för de flesta.

------------

Svenska Ölfrämjandet, Stockholm, månadsmöte
Minnesanteckningar, Akkurat den 10 september 2005, kl. 15.00.

Anders Holmström öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Tio personer har mött upp och ryms i Akkurats verandahörna under markisen.

Bryggeribesök i Visby
På inbjudan från Visby bryggeri var Lars Bergvall där. De hade bryggt en Brown Ale som provades externt för första gången. Det bjöd även på Visby pils på fat som var beskare än på flaska. De båda ölen bryggs på olika bryggerier.

Orkan drabbade bryggerier
Orkanen Katrinas härjningar har som Lars Bergvall berättar även drabbat bryggerier i USA. Det handlar framförallt om Abita Brewing, Louisianas största bryggeri, där bortåt 6 tusen hektoliter höll på att förstöras.

Ölfrämjandets 20-årsjubileum
November månads möte ersätts av jubileumsfirande redan den 5 november (och i Göteborg den 12 november). På hemsidan finns allt Du behöver veta. Anders Holmskär tar emot anmälningar och håller i festligheterna i Stockholm.

Bryggeribesök på Hantverket i Västerås och Närke Kulturbryggeri i Örebro
Till dessa två bryggerier ordnar Anders Holmskär två resor - den 15 och 22 oktober. (Det är trångt på Hantverket så därför uppdelat på två grupper). Det finns fler platser lediga till den 22 oktober.

SBWF - Stockholm Beer &Whisky Festival
Anders Holmström informerar om festivalen. De som vill medverka kontaktar Anders Svensson. Anders Holmström påpekar dock att det måste bli en skärpning - spring till och från under arbetspasset måste undvikas.

Ingvar Bäckestrand upprörs över att hemsidans kalender hänvisar till festivalen för oktobermötet i Stockholm. Det är inte riktigt samma sak och dessutom är det entréavgift. Anders Holmström förklarar att aktiviteterna sammanfaller och att festivalen bör vara ett lämpligt tillfälle att provsmaka och diskutera öl. De som står i Ölfrämjandets monter får fri entré.

Köpenhamnska öldagarna
Ingvar Bäckestrand berättar om ett besök på de Köpenhamnska öldagarna och del öl som serverades där.

Vikande ölförsäljning
Apropå Danmark så går Carlsbergs ölförsäljning ner där. Bryggeriet i Bromma lades ner för att rädda tillverkningen i Valby - bryggeriets vagga.

En rörig diskussion följde om bl.a. de privata ölinköpen från Danmark och Tyskland. Denna import lär enligt Anders Holmström ha minskat hembränningen.

September månads ölfrämjaröl
Så var det dags för september månads ölprovning som bjöd på två ljusa och två mörka öl.

1. Ljus, klar med lite belgisk karaktär men tunn (mindre smak och mindre fyllig än 2).
Falcon Weiss

2. Samma färg men grumlig, tydligare belgisk karaktär.
Hoegaarden med mer smak

3. Mörk nästan svart, lite tråkig, kanske felsmak.
Falcon Stout

4. Mörk nästan svart, fylligare
Originalet - Guinness, men vilken modell?

För den som är mer intresserad pågår en diskussion i SHBFs diskussionsforum om dessa öl.

Noterat av Lars R

Närvarande 10 personer

Anders Holmström
Hans Johansson
Ingvar Bäckestrand
Lars Bergvall
Mats Waldenström
Gunnar H Eriksson
Cecilia Hansson
Kjell Söderstam
Johan Svärd
Lars Ringdén