Plucker & Avantgo

Finns det intresse för att få en Plucker variant av Pub-listan?

Jag inbillar mig att det är lättare att ordna till än en Avantgo version.