SBWFs hemsida

Stockholm Beer & Festivals hemsida för 2005 är uppe. Noterbart:
* Galatea och Invicta är med.
* OT kommer åter med ett antal amerikanare samt ett par överraskningar.
* Sicera kommer med två nyheter från Carlsberg.
* Nögne fra Norge kommer att finnas där.
Utställarna läggs till vartefter de tillkommer.
På hemsidan finns det en tävling genom vilken man kan vinna två gratis entréer.
Adressen är www.stockholmbeer.se .
Lars Bergvall