Uppdatering av publistan!?

Ni får gärna "adoptera" en pub i listan. Jag gör er då till ägare av den. Ni får sedan den stora äran att själv kunna hålla informationen om puben uppdaterad!

(En pub ägs redan av någon annan om det överst inte står "Inskrivet av administrator" utan inskrivet av ett annat namn.)