maltpriserna kraftigt uppåt

De senaste 18 månaderna har de tyska maltpriserna stigit med 50%. Orsak är dels den dåliga kornskörden 2006, dels att andra grödor är mer lönsamma för bönderna, och att arealen för maltkorn därför har minskat.

Se artikel i Dagens Industri.

Detta fördyrar förstås ölproduktionen. En tröst kan vara att råvarukostnaden trots allt är en ganska liten del av den totala kostnadsmassan för ett bryggeri...