Sänkt alkoholskatt?

Jag vet inte om Peter Bronsman önskedrömmer, men i sitt senaste VD-brev skriver han att han var med om att träffa Riksdagens skatteutskott och att han efter det har gott hopp om att alkoholskatten sänks.
Peter Bronsmans VD-brev
På Kopparbergs hemsida går det att prenumerera på VD-breven.
Lars Bergvall

Kommentarer

Det låter onekligen som om Peter Bronsman tullat lite på de egna produkterna innan han skrev brevet.:-) En sänkning av alkoholskatten är i mina ögon främst en näringspolitisk fråga och har lite eller inget med den s k folkhälsan att skaffa. Måtte Alliansen agera utifrån detta perspektiv och inte fastna i de gamla testuggandet om folkhälsan.