Medlemssidor, äldre

SÖ logotypHär finns föregående års styrelseprotokoll och årmötesformalia mm.

Information som endast är åtkomlig av medlemmar i Svenska Ölfrämjandet. Är du medlem men inte kommer åt informationen hittar du troligen anledningen här.

Föregående års formalia

Styrelseprotokoll 2014

2014-03-29 nr 1
2014-04-26 nr 2
2014-06-07 nr 3
2014-08-30 nr 4
2014-09-27 nr 5
2014-11-08 nr 6
2015-02-21 nr 7

Årsstämmehandlingar 2014
Kallelse m. dagordning
Årsberättelse för 2013
Revisionsberättelse 2013
Ekonomisk berättelse för 2013
Budgetförslag för 2014

Propositioner från styrelsen:
Förslag till valberedning

Valberedningens förslag
Inkomna motioner 2014 (Inga inkomna)
Protokoll från årsstämma 2014
Deltagarförteckning årsstämma 2014

Styrelseprotokoll 2013

2013-03-23 nr 1
2013-05-04 nr 2
2013-08-17 nr 3
2013-09-28 nr 4
2013-11-23 nr 5
2014-02-08 nr 6

Årsstämmehandlingar 2013
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2012
Revisionsberättelse 2012
Ekonomisk berättelse för 2012
Budgetförslag för 2013

Propositioner från styrelsen:
Förslag till valberedning

Valberedningens förslag
Inkomna motioner 2013
Protokoll från årsstämma 2013
Deltagarförteckning årsstämma 2013, bifogat i protokollet ovan

Styrelseprotokoll 2012

2012-03-31 nr 1
2012-04-28 nr 2
2012-06-09 nr 3
2012-09-01 nr 4
2012-10-06 nr 5
2012-12-08, inställt
2013-01-19 nr 6
2013-02-16 nr 7

Årsstämmehandlingar 2012
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2011
Revisionsberättelse 2011
Ekonomisk berättelse för 2011
Budgetförslag för 2012

Propositioner från styrelsen:
Förslag till valberedning

Valberedningens förslag
Inkomna motioner 2012 (Inga inkom)
Protokoll från årsstämma 2012
Deltagarförteckning årsstämma 2012

Styrelseprotokoll 2011
2011-03-26 nr 1
2011-04-16 nr 2
2011-05-21 nr 3
2011-08-20 nr 4
2011-10-01 nr 5
2011-11-12 nr 6
2011-12-17 nr 7
2012-02-04 nr 8

Årsmöteshandlingar 2011
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2010
Revisionsberättelse 2010
Ekonomisk berättelse för 2010
Budgetförslag för 2011

Propositioner från styrelsen:
Förslag till valberedning
Stadgeändringsförslag
För referens: Vid stämman 2010 och då första gången antaget förslag:
Stadgeändringsförslag 2010
Reviderat stadgeändringsförslag 2010
Antagna Stadgar

Valberedningens förslag
Inga motioner har inkommit 2011
Protokoll från årsmöte 2011
Deltagarförteckning årsmöte 2011

Styrelseprotokoll 2010
2010-03-20 nr 1
2010-04-17 nr 2
2010-05-29 nr 3
2010-08-14 nr 4
2010-09-18 nr 5
2010-10-23 nr 6
2010-12-11 nr 7
2011-01-29 nr 8
2011-02-26 nr 9

Årsmöteshandlingar 2010
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2009
Revisionsberättelse 2009
Ekonomisk berättelse för 2009
Budgetförslag för 2010

Propositioner från styrelsen:
Stadgeändringsförslag
Vid stämman reviderat och första gången antaget förslag:
Reviderat stadgeändringsförslag

Valberedningens förslag
Inga motioner inkomna 2010
Protokoll från årsmöte 2010
Deltagarförteckning årsmöte 2010

Styrelseprotokoll 2009
2009-03-21 nr 1
2009-04-18 nr 2
2009-05-23 nr 3
2009-06-27 nr 4
2009-08-22 nr 5
2009-09-26 nr 6
2009-11-14 nr 7
2010-01-16 nr 8
2010-02-20 nr 9

Årsmöteshandlingar 2009
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2008
Ekonomisk berättelse för 2008
Budgetförslag för 2009
Valberedningens förslag
Inga motioner inkomna 2009
Protokoll från årsmöte 2009
Deltagarförteckning årsmöte 2009

Styrelseprotokoll 2008
2008-03-15 nr 1
2008-04-19 nr 2
2008-06-14 nr 3
2008-08-23 nr 4
2008-09-20 nr 5
2008-10-04 nr 6
2008-11-15 nr 7
2008-12-13 nr 8
2009-01-17 nr 9
2009-02-21 nr 10

Extra stämma oktober 2008
Kallelse m. dagordning
Protokoll från Extra Stämma
Bilaga: Deltagarförteckning

Årsmöteshandlingar 2008
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2007
Ekonomisk berättelse för 2007
Budgetförslag för 2008
Valberedningens förslag
Inkomna motioner & svar 2008
Protokoll från årsmöte 2008
Deltagarförteckning årsmöte 2008

Styrelseprotokoll 2007
2007-03-10 nr 1
2007-03-25 nr 2
2007-05-05 nr 3
2007-06-09 nr 4
2007-08-25 nr 5
2007-09-22 nr 6
2007-10-06 nr 7
2007-11-17 nr 8
2008-01-19 nr 9
2008-02-23 nr 10

Extra möte 27/10-2007
Kallelse och dagordning
Protokoll från extra möte
Deltagarförteckning extra möte

Årsmöteshandlingar 2007
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2006
Ekonomisk berättelse för 2006
Inkomna motioner & svar
Utkast till EBCU stadgar
Protokoll från årsmöte 2007
Deltagarförteckning årsmöte 2007

Styrelseprotokoll 2006
2006-03-11 nr 1
2006-03-22 nr 2
2006-04-26 nr 3
2006-05-16 nr 4
2006-06-10 nr 5
2006-08-17 nr 6
2006-09-02 nr 7
2006-10-17 nr 8
2006-11-14 nr 9
2006-12-14 nr 10
2007-01-27 nr 11
2007-02-21 nr 12

Årsmöteshandlingar 2006
Kallelse m. dagordning
Årberättelse för 2005
Ekonomisk berättelse för 2005
Inkomna motioner & svar
Protokoll från årsmöte 2006
Deltagarförteckning årsmöte 2006

Styrelseprotokoll 2005
2005-03-15 nr 1
2005-04-20 nr 2
2005-05-18 nr 3
2005-06-15 nr 4
2005-08-16 nr 5
2005-09-21 nr 6
2005-11-01 nr 7
2005-11-29 nr 8
2006-01-12 nr 9
2006-02-22 nr 10

Ändra Alkohollagen
Hembryggarnas & SÖs upprop (Åtkomligt för alla)
Faktablad
Protestlista