dsc_1774

Den medhavda drycken ("Ricks IPA") fördelas