Jul öl som inte kommer

En av personalen på bolaet på Mårtenstorget i Lund berättade för mig att Kung Bore Midvinterbrygd från Mälar bryggeriet inte kommer som planerat.Har de fått problem? Svara,någom som vet.
Öl hälsningar
Sven-David i Lund