Förslag på revisorer.

På styrelsens uppdrag har vi tagit fram namn på två revisorer och en suppleant till dessa. De är planerade att väljas på ett extra årsmöte i höst och deras mandat gäller revision för 2008.

Våra förslag är:
Carl Axberg, Järfälla. Förlängt förtroende.
Per Eklöf, Farsta. Nyval.
Suppleant: Monica Lingdén, Göteborg. Nyval.

Valberedningen
Sven Nilsson, sammankallande