Julitaresan inställd

Tyvärr! Julitaresan den 17 september har ställts in då alldeles för få anmält sig.