SM i surströmmingsöl

Nu ni!
En annan konsumentorganisation, Surströmmingssällskapet, har just avhållit ett vintermöte inför sitt jubileumsår. Man diskuterade olika aktiviteter, bl.a. en ölrelaterad. Eftersom jag är medlem i detta sällskap och möjligen kommer att vara inblandad i övningen, skulle det vara roligt att få kommentarer till den rätt avancerade planen, som följer:
- - - - -
* Att under jubileumsåret kora det ultimata surströmmingsölet.

Detta arrangemang diskuterades livligt och tillhör nog gruppen större. Vi var ense om att ett arrangemang av denna kaliber skulle ge effekt och hjälp att markera jubileumsåret.

Förslag: I grunden måste det finnas en öl-expert-grupp om 3-4 personer. Denna grupp väljer ut 50 (klass 1, 2 och 3) ölsorter som skall ingå i testet.
Erbjudande går ut till SurströmmingsSällskapets medlemmar att med vänner och bekanta organisera grupper om 5 – 10 personer som under perioden 10/7 – 2/8 skall utgöra distriktsgrupper. Distriktsgrupperna skall vara 10 till antal.
Distriktsgrupperna håller surströmmingsfest och skall vid denna testa 5 olika ölsorter och kora den bästa.
De 5 ölsorterna får distriktsgrupperna tillsända med information om de olika ölsorterna, instruktionsblad samt protokollblad.
Testresultaten från distriktsgrupperna sänds till öl-expert-gruppen som sammanställer dessa och får därmed de 10 ölsorter som skall gå till final. Öl-expert-gruppen testar och utser 3 ölsorter för sluttestet som går av stapeln helgen vecka 32. Vid sluttestet deltager förutom öl-expert-gruppen, 1 representant från vardera av de 10 distriktgrupperna.
Denna sluttest sker i samband med stort mediaarrangemang och slutgiltigt koras det ultimata surströmmingsölet.
Det vi behöver är; En öl-expert-gruppen + support från bryggerier + engagerade deltagare som hjälper till med logistiken och annat!
- - - - -

Om jag fattat saken rätt så ska det vara upp till medlemmarna att fixa de tio lokala aktiviteterna i form av en surisskiva med provning av 5 öl, så det blir väl över hela landet, där det finns medlemmar.

Var den lilla expertgruppen som först ska välja ut 50 öl och sedermera prova vinnarna ska hålla hus lär väl komma att bero på gruppens sammansättning. Men så långt har man tydligen inte kommit ännu i planeringen. Jag tror att planen så att säga är på remiss hos medlemmarna nu.