Modernisering av alkohollagen

Morgonekot( 06.00-06.15 ) har i dag ett inslag
om att alkohollagen skall moderniseras och
bland annat tillåta direktförsäljning
av öl från gårdsbryggerier.

Tyvärr framgår det inte av inslaget eller artiklen
att Milingstorps öl bryggs i Wittingen i Tyskland.

Länk till inslaget:

www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2674531

Sven-David
Lund