Fundering om svensk Internationell Lager

Den här frågan slänger jag ut då en intressant diskussion fördes idag med en bryggarkompis.

En hel del svenska öl på burk, eller flaska för all del, är ju ganska så sötsliskiga varför jag funderade ut en teori.

Jag såg någonstans att det enligt någon lag i Sverige är tillåtet att brygga öl på max 49% råfrukt, vilket skulle göra ett supertorrt öl.

Första frågan skulle då vara, stämmer det att det är tillåtet att brygga öl i Sverige på 49% råfrukt?

Följdfunderingen, eller min teori, skulle då vara att man tillsätter socker, t.e.x. i samband med filtrering, och då får ett öl som inte är kruttorrt. Allt detta givetvis för att bryggerierna ska spara pengar. Man får ett öl som kan upplevas ha kropp, eller vara sött.
Det sägs ju att Carnegie Porter sockras i samband med filtrering.

Tankar, idéer, åsikter`?

Bästa källan borde vara Alkoholinspektionens föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av starköl och öl (AIFS 1997:1), som anger vilka råvaror som får användas - men där finns inga proportioner angivna.

Jag skulle misstänka att någon äldre författning eller föreskrift sagt något i stil med att råvarorna (vatten undantaget) huvudsakligen (dvs. mer än hälften) skall vara malt. Men jag kan inte minnas ha sett något som skulle gälla idag.

I svensk internationell lager så är det Krönleins
som har råfrukt i några av sina öl. Crocodile bryggs
med råfrukt.men det framgår inte hur stor andelen
råfrukten är.

Läs mer på www.kroenleins.se

Kopparbergs bryggeri har råfrukt i några av sina dansk
inspireanse öl.

läs mer på www.kopparbergs.se

Det måste framgå av burkens/flaskans innehållsförteckning
om vad ölet innehåller.

Rätta mig om jag har fel.

Sven-David
Lund

I Alkohollagen (som man borde börjat med att läsa) står att med starköl förstås jäst, odestillerad dryck som är framställd med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. I praktiken samma formulering finns i förslaget till ny lag.

Man kan ha olika åsikter om regelverket, men det är labyrint av oklara och delvis motstridiga definitioner. Hos tullen är öl en maltdryck med en alkoholhalt över 0,5 %, medan i alkohollagen är öl en jäst odestillerad maltdryck över 2,25 %. Definitionerna av blanddryck, cider, lättöl, lättvin, mellanklassprodukt, mellanöl, starkvin, etc. är minst sagt flytande och föregås i Alkohollagsutredningens slutbetänkande ofta av "s.k.". Hos allmänheten och producenterna lever ofta ölklasserna kvar, trots att de avskaffades för snart 15 år sedan.

Jag skulle tro att majoriteten av de svenska storbryggerierna använder stora delar råfrukt i sina öl. Och på svenska och utrikiska öl kan det ju ibland stå blott "Innehåller kornmalt". Nåja, det var ju inte frågan.

Intressant i alla fall att ingen verkar ha koll på detta med sötning efter jäsning. Jag ställde frågan på flera bryggarforum och som sagt, svaret tycks vara höljt i dunkel Wink

Det här med innehållsdeklarationer av öl är lite konstigt. Upp till 1,2 % alkohol gäller vanliga regler (allt måste deklareras). Över 1,2 % behöver bara ingredienser anges som kan orsaka allergier och liknande. Det innebär i praktiken att bara spannmål med gluten (korn, vete, m.fl.) och vissa konstgjorda sötningsmedel (inte socker) behöver deklareras.