Valberedningens förslag till ny styrelse.

SÖ logotypHär kommer valberedningens förslag till ny styrelse att väljas på årsmöte 2010.

För mer information om valproceduren läs våra stadgar § 11. Val genom poströstning.

Nedan tas bara de poster upp som påverkas i år.

Vice ordförande. (val på två år) Peter Ragnar, Norrköping (omval)

Kassör. (val på två år) Ann-Charlotte Klerstad, Bromma (omval)

Ledamot. (val på två år) Lasse Karlsson, Lund (omval)

Fem övriga ledamöter – val på ett år.

Mats Waldenström, Täby, omval.
Anders Holmskär, Järfälla, omval.
Gunnar H Eriksson, Stockholm, omval.
Sussi Wickström, Rönninge, omval.
Joakim Gustafsson, Stockholm, nyval.

Revisorer:

Carl M Axberg ordinarie (omval)
Monica Lingdén suppleant (omval)

Med vänlig hälsning
Valberedningen

Sven Nilsson, Johan Perup, Lars Bergvall och Thomas Nilsson.