Tack alla som hjälpte till på SB&WF!

Tack alla ni som ställde upp och hjälpte till på olika sätt på SB&WF. Tack ni som höll i det, ni som förberede det, ni som tog ledigt från jobbet, ni som stod i montern, ni som bedömde öl, ni som skrev artiklar och ni som hälpte till vid ölbedömningarna. (Hoppas jag inte glömt någon!) Utan er hade det varit omöjligt för oss att deltaga!

Tack än en gång!

/Thomas