T3 butik

Systembolagets butik vid Tullgatan i Lund skall stänga och
ersättas med en ny sk. T3 butik ute vid köpcentret Mobilia.
Vad är en T3 butik för något? Hoppas det blir fle ölsorter
från småbryggerier i den nya butuken. Kan någon Ölfrämjare
reda ut Systembolagets olika butikstyper? Finns det någon
uppgift på hur de olika butikerna är klassade? (till exempel
Bangatan i Lund)

Tacksam för svar
Sven-David
Lund

SB har:

* ett bassortiment som alla butiker har
* tre tilläggsmoduler T1-T3 som är påbyggnader på varandra (dvs en BAS-T1-butik har BAS + T1, en BAS-T3-butik har BAS, T1, T2 och T3.

Därtill finns det ett antal moduler med tillfälliga varor. Allt finns beskrivet i http://bit.ly/b43zX0 (PDF), se särskilt sid 22 varifrån nedanstående beskrivning är hämtad:

Den lilla butiken
Systembolagets minsta butiker finns i glesbygden och står för sex procent av den totala omsättningen. De lagerför artiklarna från BAS-modul. Sortimentet ska ge kunderna en bredd, som är anpassad efter kundefterfrågan, men vi tar även ta hänsyn till att Systembolaget är det enda försäljningsstället. Totala antalet artiklar är cirka 540 (inklusive det lokala valet och fasta- och tillfälliga nyheter).

Den näst minsta butiken
Butiken finns i mindre orter eller som komplement till närliggande butik. De näst minsta butikerna står för 17 procent av Systembolagets omsättning. Här hittar du artiklar från BAS- till T1-modulerna. Förutom bredd ska sortimentet ge ett visst djup så här har kunderna fler alternativ av drycker att välja mellan. Totala antalet artiklar är cirka 950 (inklusive de fasta- och tillfälliga nyheterna och det lokala valet).

Den näst största butiken
Butikerna finns i medelstora och stora städer och står för 44 procent av Systembolagets omsättning. Sortimentet består av artiklar från BAS- till T2-modulerna. Sortimentet ska visa på både bredd och djup. Det totala antalet artiklar är cirka 1 490 (inklusive fasta- och tillfälliga nyheter och det lokala valet).

Den största butiken
Finns i stora städer och på stora handelsplatser, butikerna står för 33 procent av Systembolagets omsättning. Butikerna lagerför hela vårt fasta sortiment i BAS-, T1-, T2- och T3-modulerna som gör att kunderna hittar en rik mångfald av artiklar. Totalt antal artiklar är cirka 1 900 (inklusive de fasta- och tillfälliga nyheterna och det lokala valet).

Det var ett uttömande svar.
Tack så mycket
Sven-David
Lund