Månadsmöte i Göteborg

forum
Tid: 
lör, 2010-06-12 12:45 till 17:00
Plats: 
Historisk ölvandring, samling Kanngjutaregatan i Utby.

Hej!
Hur det nu än kan komma sig så har det blivit dags för sommaruppehåll och vi slutar med en ovanligt otraditionell historisk ölvandring… were gonna move to the outskirts of town….

Jonas Ahnfelt har sökt sig längre bort än någonsin för att hitta dryckesintressanta platser…
Vi samlas redan 12.45 på Kanngjutaregatan i Utby och sen bär det av…för att mot slutet komma till Johanneberg….
Eftersom Jonas kommer att ta oss till geografisk vitt spridda platser så kommer vi att ha tillgång till en buss för att kunna nå allt.
Bussen tar 65 personer så det begränsar hur många som kan vara med.
Ta med dryckeskärl, pluspoäng till dem som denna gång har tennstop med sig. Grovt räknat blir det ca tre timmars vandring/snack/buss. Kostnad för mötet 40kr, jämna pengar tack!

VIKTIGT!
Vi är nu uppe i maximala antalet anmälningar!
Glöm inte att höra av dig här om du inte kan komma (så att vi inte väntar förgäves).

HUR HITTAR MAN?
Exempel:
12.13 9:an på Drottningtorget Läge A, byte Gamlestadstorget till buss 59 12.26, läge E.
eller
12.29 Blå Express Läge J Centralstationen, byte Partille Centrum till buss 59, läge 7.
Gå av vid Frimästaregatan. Vi samlas på Kanngjutaregatan.

Nya medlemmar är som vanligt också välkomna, medlemskap (250kr/år) kan lösas på plats eller via hemsidan .

För Göteborgsgruppen av:

Sven