Bryggeriteknisk ordlista

"Bryggeriteknisk ordlista" är en bok över öltekniska termer som gavs ut 1971 av "Tekniska Nomenklatur Centralen" numera "Terminologicentrum TNC". Boken går fortfarande att köpa direkt från dem.

Ordlistan som innehåller bryggeritermer är ordnad efter de olika stadierna i tillverkningen. Även termer som nu förlorat i betydelse i och med bryggeriteknikens snabba utveckling, finns med. Förutom definitioner på svenska redovisas termernas motsvarighet på tyska, engelska och franska.

Man kan även söka på termerna i ordlistan via Rikstermbanken