Valberedningens förslag till styrelse för 2011

SÖ logotypValberedningens förslag till styrelse för 2011 ser ut som följer:

 • Ordförande, Mats Waldenström, Täby, nyval
 • Sekreterare, Sven Perup, Lund - nyval
 • Ledamot, Cecilia Hansson, Stockholm - omval
 • Gunnar H Eriksson, Stockholm - omval
 • Anders Holmskär, Järfälla – omval
 • Anders Flyckt, Malmö – nyval
 • Sussi Wickström, Rönninge – omval
 • Joakim Gustafsson, Stockholm – omval

Följande personer är valda på två år och sitter ett år till. De finns med för fullständighets skull.

 • Kassör, Ann-Charlotte Klerstad
 • Vice ordförande, Peter Ragnar
 • Ledamot, Lars Karlsson

Valberedningens förslag till revisorer:

 • Revisor, Carl Axberg, Järfälla - omval
 • Revisor suppleant, Monica Lingdén, Göteborg - omval

Vår nuvarande ordförande, Rick Lindqvist, och vår nuvarande sekreterare, Lars Ringdén, har båda valt att inte vilja bli omvalda för ytterligare en period på egen begäran.

Valberedningen

Kommentarer

Tvä helt nya namn som är föreslagna som styrelseledamöter.
(Sven Perup Lund Anders Flyght Malmö) Det är bra att styrelsen
förnyar sig. Det är nödvändigt för föreningen.
Bra förslag

Ölhälsningar
Sven-David Svensson
Lund

Valberedningen har inte fått in några motkandidater varför föreliggande förslag ligger. Det innebär även att det inte finns något behov av någon poströstning.

Valberedningen gm
Thomas Nilsson

--
Thomas Nilsson