Motionsdaxs!

SÖ logotypNu är det tid att börja fundera på om du vill ta upp något på Svenska Ölfrämjandets Årsmöte 2011!

De som är medlemmar i Svenska Ölfrämjandet kan skriva motioner. En motion kan handla om allt som berör föreningens verksamhet. Motionerna skall vara styrelsen tillhanda senast den 1/1-2011 för att tas upp på årsmötet.

Du kan skicka din motion via följande formulär eller till vår postadress som du hittar på följande sida.