Göteborg Beer & Whisky Festival stoppad!

I slutet av januari var det tänkt att Göteborg Beer & Whisky Festival skulle hållas. Nu har kommunens tillståndsmyndighet satt stopp för det. :-(:-O Det vore onekligen intressant att få ta del av motivationen till beslutet.

Vad GP:s dryckesskribent Thomaz Grehn tycker kan man läsa HÄR.

Tillståndsenhetens hemsida finns HÄR.

/kimmen

I december förra året mailade jag följande fråga till tillståndsenheten:
"Hur kan det komma sig att Stockholm klarar av att ha en årligen återkommande öl- och whiskyfestival men inte "evenemangsstaden" Göteborg?"

l
l
l

Idag fick jag följande svar:

"Öl- och whiskymässa Göteborg.

Social resursförvaltnings tillståndsenhet har fått många frågor med anledning av öl- och whiskymässan. Vi vill på detta sätt informera om följande.

I december hade personal från Tillståndsenheten, Länsstyrelsen, Svenska Mässan Möten & Hotell AB och mässarrangören ett möte för att diskutera formerna för en eventuell mässa.

Vid detta möte informerade Tillståndsenheten mässarrangören och Svenska Mässan Möten & Hotell AB om alkohollagens regler om kunskap, marknadsföring och de krav som ställs för serveringstillstånd till allmänheten.

I samband med mötet informerades mässarrangören och Svenska Mässan Möten & Hotell AB om att beslut kommer att fattas när det kommer in med en ansökan och det finns något att ta ställning till.

Någon ansökan har aldrig kommit in till tillståndsenheten och därför finns det heller inget beslut i ärendet."

l

Enligt tillståndsenheten har det alltså över huvud taget inte lämnats in någon ansökan om serveringstillstånd!!! :-? :-? :-?

...

/kimmen

Det är fullt möjligt att det gått till så...

MEN vad de inte säger direkt är att de kanske ställt helt andra krav på vilka regler som skall gälla än vad som gäller för tillstånd i Nacka.

Detta är fullt tänkbart eftersom en av punkterna i förslaget om ny alkohollag är just att reglerna skall förenklas och bli tydligare för att undvika olika tolkningar, något som SB&WF har krävt i många år. I Nacka har man sett de nuvarande reglerna på ett lite annorlunda sätt än i Göteborg vilket gjort det lite enklare att köra en mässa.

Slutsatsen blir då att det inte var någon idé att lämna in en ansökan eftersom kraven var orimliga.

--
Thomas Nilsson

... det är väl ungefär så jag också misstänker att det har gått till...

/kimmen

Nu när jag läser noggrannare (det gick halvsnabbt i morse) så ser jag att de inte ens svarat på din fråga utan bara skickat dig ett standardsvar! :O På dem igen!!! :evil:

--
Thomas Nilsson