Rojalism + pubar

Att engelsmän inte är riktigt är som vi, har vi länge misstänkt. Ytterligare en indikation från dagens text-TV (SVT):
"Extra pub-öppet vid prinsbröllop

Få ting är så heliga i Storbritannien
som pubarnas öppettider. Men vid
prinsbröllopet i april har pubarna
i England och Wales fått tillstånd
att hålla öppet två extra timmar,
och stänga först kl 01.

Detta är tillåtet vid händelser "av
exceptionell internationell,
nationell eller lokal betydelse",
heter det i ett regeringsuttalande.

-Med modern tv, god mat och gäst-
frihet blir puben bröllopsfirandets
centralpunkt, säger Brittiska öl- och
pubsamfundets vd Brigid Simmons."