Kalenderfunktionerna uppdaterade

Jag har nu uppdaterat våra kalenderfunktioner till de senaste som numera används tillsammans med vårt CMS, Drupal. Den tydligaste skillnaden är nog att mycket numera sker med popup-fönster.

Jag håller på att återskapa de visningsmöjligheter vi hade förut. Har ni haft några personliga val har de trillat bort. För att få tillbaka dem måste ni återaktivera dem.

Med uppdateringen kan man skapa olika kalendrar och allt som är relaterat till tidpunkter. Har ni några speciella önskemål skicka ett meddelande till webmaster.

Det smög in sig ett litet problem med tidzoner. :jawdrop: Just nu ligger alla tiderna rätt i kalendrarna. Däremot ligger allt annat fel. Sad Det kommer att fixas inom en snar framtid.

Detta skall numera vara fixat...

(I den gamla kalendern låg posterna utan hänsyn tagen till tidzonen. I den nya ingår däremot tidzonen varför alla tider fick räknas om till UTC.)

--
Webmaster