Do good people really drink good beer?

( )

Under många år har Flying Dog nekats försäljning på systembolaget med hänvisning till att en textrad på etiketten skulle bryta mot alkohollagen. Flying Dog har använt ett citat från Hunter S. Thompson: "Good people drink good beer".

Nu har bryggeriet fallit till föga och tagit bort textraden i samband med lanseringen av Gonzo Imperial Porter. Men vad händer då? Jo, Spendrups lanserar via varumärket Brutal Brewing en billig ljus lager på burk med namnet Cheap Thrills. Och på burken hittar man texten "Good beer for good people"! Hur fan gick detta till?

Det är helt absurt att en billig burklager i bassortimentet får använda en sådan text, medan en exklusiv, dyr stark porter som kommer riktar sig till en liten målgrupp inte får det.

Svenska Ölfrämjandet måste markera tydligt att detta inte är förenligt med en god alkoholpolitik. Gör en anmälan till vem-det-nu-är som kan granska detta!

Det vore onekligen intressant med en kommentar från Systembolaget om detta, då jag också hört att just citat från Hunter S. Thompson gjort etiketterna icke önskvärda på Systembolagets hyllor.
Vore trevligt att få höra hur det egentligen ligger till.

Burkens design eller text gillar jag inte. Varumäkes namnet Cheap Thrills är hemskt. Däremot har jag av nyfikenhet köpt hem en burk för att prova senare. Det är nog inget höjdaröl utan en vanlig svensk industrilager.

Pistonhead köpte jag aldrig. Etikettens utformning var mycket motbjudande.
Vilken målgrupp vänder sig Spendrups till??

Sven-David
Lund

Jag har kontaktat Systembolaget och de håller på att undersöka hur det står till. De har lovat att återkomma till mig.

En sak är dock bekräftad och det är att deras jurister INTE bedömmer att Cheap Thrills citatet (samt citatet som användes av Flying Dog) i dagsläget anses som olämpligt.

Däremot undersöker de varför Flying Dog blev stoppat, där var de osäkra, det kan ha varit av andra anledningar, nämligen bubblan med "Let's party" (eller vad det står). Men, men de har lovat att återkomma.

Förövrigt är vissa saker definitivt no, no som till exempels den ursprungliga Mikkeller etiketten som stoppades. I princip är allt med "mindreåriga" förbjudet.

Fick även lära mig att om en öl vinner en inköpsrunda men etiketten anses som olämplig så kontaktas leverantören och ombeds justera till etiketten.

--
Thomas Nilsson

Nu har jag talat med märkningskontrollen om Flying Dogs tag line "Good People Drink Good Beer". De har ingen dokumentation som bekräftar att formuleringen skulle ha avvisats.

Vad som förmodligen har hänt är att importören har bett märkningskontrollen om ett preliminärt utlåtande i samband med en eventuell listning i beställningssortimentet. Det bör ha varit 2006 eller 2007. Efter det har samtliga etiketter som vi har fått ta del av varit utan den aktuella formuleringen. En sak som däremot finns dokumenterad är att producenten inför lanseringen av Gonzo Imperial Porter fick ta bort en pratbubbla med texten "Let’s Party" från etiketten.

Jag vill betona att frågan om slogan inte har hindrat Flying Dogs möjligheter att få en lansering på Systembolaget. Om Flying Dog skulle ha varit med i en offertomgång som de sedan vunnit skulle vi ha tagit ställning till etiketten då. Och hade den granskats idag skulle formuleringen ha bedömts som ok. Anledningen till att Gonzo Imperial Porter (som lanserades den 1 april) har en "tom" etikett är att det var så den såg ut när märkningskontrollen fick in den till granskning.

Under ett möte i slutet av förra veckan konstaterade märkningskontrollen i ett möte med vår juridikavdelning att både "Good People Drink Good Beer" och "Good Beer for Good People" är förenliga med gällande lagstiftning.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Hör gärna av dig igen om du skulle ha fler frågor.

Med vänliga hälsningar
Magnus Lindblom
Inköpare
Varuförsörjning
Systembolaget AB, 103 84 STOCKHOLM

--
Thomas Nilsson

Kompletterande info. Det är tydligen så att Konsumentverkets riktlinjer har ändrats. Och eftersom Flying Dog granskades enligt de gamla riktlinjerna från 1979 blev det skillnad. Så här skriver Märkningskontrollen:

Gamla riktlinjer från Konsumentverket från 1979:

Där står det klart och tydligt att framställning i text får inte omfatta annat än sakliga uppgifter om:
a) varans art eller typ (bl.a. årgång), ingående råvaror och framställningsmetod samt varans egenskaper (såsom smak och alkohol)
b) råvarors ursprung, tillverkare och/eller odlare, tillverkningsort, tillverkningsdistrikt och tillverkningsland
c) varans användningssätt och användningsområde, t.ex. råd och anvisningar om varans användning som dryck till olika slag av måltider och recept för tillredning av maträtter, drycker m.m.
d) flaskans eller burkens utseende och egenskaper
e) varans pris
f) säljställe
Och som saklig uppgift anses inte personligt uttalande (intygsreklam) eller påtagligt värdeomdöme.

Konsumentverket nya allmänna råd som kom juni 2009:

"Marknadsföringen bör begränsas till relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag" och att "Framställningar i text bör vara saklig, balanserad och undvika att spela på känslor eller stämningar. Framställning i text bör inriktas på att informera om varan (t.ex. ursprung, råvaror, egenskaper och användning). Värdeutlåtanden och intyg bör användas med försiktighet och i enlighet med marknadsföringslagens krav på vederhäftighet. Uppgifter från recensenter bör vara meningsfulla, balanserade och aktuella. Det bör särskilt beaktas att citerade uppgifter tagna ur sitt sammanhang kan anses uppmana till bruk av alkohol".

Mvh
Magnus Lindblom

--
Thomas Nilsson

På en flaska Gonzo inhandlad på Systembolaget som jag har i min hand finns pratbubblan med texten: OK, let´s party! Så inget verkar ju riktigt stämma i detta fall...

Ser man på... Där finns i princip svaret på de frågor jag ställde. Det skall bli intressant att få reda på varför Flying Dogs inte fått sina etiketter godkända...

Det skadar inte att vi är många som kontaktar Systembolaget och frågar dem. Tyvärr får väl Spendrups en massa gratis reklam eftersom vi nämner deras öl flera gånger på forum där de normalt ej brukar förekomma. Så på det sättet har de säkert lyckats i sina avsikter... :evil:

--
Thomas Nilsson

En sak för detta med sig. Det borde vara OK med friare namnsättning på öl samt text på etiketterna. Nästa gång en öls etikett blir refuserad så är det bara att överklaga och hänvisa till detta fall. Får man då inte rättning är det ett klart fall av olika behandling beroende på vem man är.

--
Thomas Nilsson