Motionera!

Jag vill bara påminna om att motioner till Svenska Ölfrämjandets årsmöte skall vara styrelsen tillhanda före den 1:a januari! Det börjar med andra ord bli hög tid att fundera efter om du vill ha med någon punkt på årsmötet!

Tänk på att tydligt skriva vad ni föreslår och vad ni vill ha beslut om.

Under punkten "inkomna motioner" på Årsmötet kan medlemmar ta upp väsentliga frågor som berör föreningens verksamhet i stort och där medlemmen önskar ett beslut från årsmötet. Mindre frågor kan oftast styrelsen själv besluta om direkt. Det finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen under andra punkter på dagordningen. Under dessa kan däremot årsmötet endast ta beslut om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Kommentarer

Hej. Resan till Belgien maj 2002 var väldigt trevlig. Det vore kul om någon hade orken att organisera nåt liknande.
mvh Lars Berglöf, Västerås

Även vi i styrelsen tycker att det är trevligt med resor och speciellt i föreningens regi. Av denna anledning anordnar vi ett antal kortare under året. Vi tänker på våra bryggeribesök som har blivit en trevlig tradition och som alltid är välbesökta.

Vi vet att vi har ett antal medlemmar som organiserar resor. Vi gör gärna reklam för dessa på hemsidan och i Maltesen. Senast var det Jan-Erik ”Janko” Svensson som ville ha hjälp att få ut sin ölresa till Tjeckien.

Vi låter därför frågan gå vidare om det finns någon i föreningen som skulle kunna tänka sig att ta på sig att organisera en resa till Belgien? Självklart kan man räkna med hjälp att få ut resan via föreningens kanaler samt även ett mindre ekonomiskt bidrag.

--
Thomas Nilsson