Lättare att köpa mikrobrygg genom Systembolaget

Systembolaget kommer att göra det lättare att köpa lokalt producerad öl. Som det är nu,så kan man köpa lokalt producerad öl på de tre Systembolag som ligger närmast produktionsstället. Dekan också beställas kollivis till de butiker som ligger i det aktuella länet. Dessa krångliga regler försvinner.

Läs mer på Systembolagets hemsida

http://www.systembolaget.se

Den förändring som kommer tycker jag är bra. Det blir att beställa mikrobrygd från alla delar av vårt avlånga land.
Vad ycker ni Ölfrämjare om förslaget? Är det någon som vet mera om förslaget?

Höstliga olhälsnigar
Sven-David
Lund

Hmmmm,

anledningen till att detta dyker upp är att man till varje pris vill försöka undvika gårdsförsäljning lokalt på bryggeriet och därmed i förlängningen förlora monopolet. Detta trodde jag var en politisk fråga och inte en fråga som den som satts att expediera försäljningen skall driva?

Angående förslaget ser jag endast en möjlig ändring från nuvarande situation och det är att det skall bli lättare att hitta de lokala produkterna.

Jag har läst igenom förslaget och försökt tolka det. Då har följande funderingar dykt upp som det skulle vara intressant att få kommenterat från Systembolaget samt höra vad ni övriga tror:

 1. Om beställningssortimentets regler gäller, kommer det att innebär att man fortfarande måste beställa hela kollin?
 2. Ett av argumenten mot gårdsförsäljning är att ungdomar inte skall kunna köpa öl lätt. Nu talar man om "småskalig försäljning", innebär det att man erkänner att frågan om gårdsförsäljning aldrig har handlat om att utöka försäljningen i det stora utan om helt andra saker?
 3. Jag är övertygad om att vi konsumenter kommer att få betala för detta. Systembolaget kan inte ge oss konsumenter något gratis utan vi kommer att få betala för allt. Notera att det står "utan extra kostnad". Fortfarande kommer Systembolaget att kräva kostnadsteckning. Det innebär att vi kommer att få betala för transportkostander mm. Så min bedömning är att det kommer att bli dyrare.
 4. Punkten som heter att man kan köpa produkter som har tydlig lokal efterfrågan även om de inte kommer från Sverige är en intressant punkt. Detta är Systembolagets sätt att säga att alla aktörer skall ha samma chans. Jag undrar vilka krav som kommer att gälla för "tydlig efterfrågan"? I sämsta fall tolkar jag det som att vi blir av med lagerhållningen på de nuvarande lokala Systembolagen eftersom det inte finns någon tydlig lokal efterfrågan!
 5. Vilka är nyheterna?
  • Produkterna skall ligga i beställningssortimentet. De måste de göra redan idag.
  • Enklare att hitta produkterna. Möjligen. Idag är det svårt att hitta (söka på) lokala produkter eftersom lokal försäljning finns diffust angivet i en bisats.
  • Det står ingenstans att produkterna skall finnas tillgängliga i butik utan det står att de skall beställas! Detta går att göra redan idag. Dessutom finns inte produkten i beställningssortimentet kommer man fortfarande att behöva privatimportera den.

--
Thomas Nilsson

Om jag har fattat Systembolaget rätt så skall det gå att beställa flaskorna styckevis till sin butik. Det är bara en sak att det måste bli dyrt. Förmodligen kommer Systembolaget att ta ut kostnaden på flaskpriset.
Hur skall man lösa det rent logistikmässigt? Skall de skickas mellan butikerna eller direkt från leverantören. (bryggeriet generalagenten) Kommer man att lägga dessa produkter på varudepån för samdistbution med övriga varor? En annan fråga är: Hur kommer man att lösa eventuella reklamartioner? Tyvärr så är det så att jag har köpt mikrobryggd som har varit defekt. I somras var jag i Ystad och köpte Stockebodas öl. När jag någon dag senare skulle dricka den så var den sur. Fick hälla ut den.

Som jag ser det,så är deta ett drag i från Systembolaget (staten) att färhindra gårdsförsäljning. Den enda fördel som jag ser med förslaget är att jag slipper köpa hela kollin samt åka till respektive systembolag för att köpa ölen.

Sven-David Svensson
Lund