Valberedningens förslag till ny styrelse

SÖ logotyp Här kommer valberedningens förslag till ny styrelse att väljas på årsmötet 2012. Nedan nämns bara poster som påverkas i år.

Kassör, Ann-Charlotte Klerstad
Vice ordförande Lars Karlsson
Ledamot Peter Ragnar

övriga ledamöter – val på ett år:

Anders Holmskär, Järfälla

Anders Flyckt, Malmö

Sussi Wickström, Kävlinge

Joakim Gustafsson, Stockholm

(NY) Anders Sandquist, Göteborg

(NY) Jan Bergsten Stockholm

Ordinarie revisor, Carl M Axberg, Järfälla
Ersättare, Monica Lingdén, Göteborg

Poströsträknare Per Eriksson och Lars Ringdén,
Annika Lindow som ersättare.

Kommentarer

Om vi antar att Peter Ragnar är föreslagen som ledamot på två år så finns det 6 ledamöter föreslaget till fem poster. Alltså skall en omröstning genomföras för dessa poster.

(De tre som valdes på två år vid senaste årstämman är: Mats Waldenström Ordförande, Sven Perup Sekreterare och Cecilia Hansson ledamot två år)

--
Thomas Nilsson

Då antalet nominerade till styrelsen överstiger antalet platser måste ett val hållas före årsstämman, men tiden är knapp!

Ett alternativ till val är att en av de nominerade "frivilligt" hoppar av.

Om ett val ska kunna hållas före årsstämman måste information mycket snabbt ut till medlemmarna och valproceduren genomföras. Proceduren ansvarar styrelsen för men valberedningen ska initiera och ta fram underlaget för vad röstningen avser (bl.a. vilka namn som ingår). Som sagt -- det brådskar -- minst sagt!

--
Lars Ringdén
(post)Rösträknare

Två skäl till att jag undanbad mig omval i år var
1) att erbjuda plats för någon yngre förmåga
2) att erbjuda plats för någon från den aktiva Göteborgsregionen som tyvärr saknat representation i styrelsen under året som gått.

Gunnar H Eriksson, senior, Stockholm

Vi har anpassat vårt förslag till de synpunkter som framkommit.
Sussi har ställt sin plats till förfogande.

Val på två år:
Kassör, Ann-Charlotte Klerstad, Bromma
Vice ordförande Lars Karlsson, Lund
Ledamot Peter Ragnar, Norrköping

Val på ett år:

övriga ledamöter

Anders Holmskär, Järfälla

Anders Flyckt, Malmö

Joakim Gustafsson, Stockholm

(NY) Anders Sandquist, Göteborg

(NY) Jan Bergsten Stockholm

Ordinarie revisor, Carl M Axberg, Järfälla
Ersättare, Monica Lingdén, Göteborg

Poströsträknare Per Eriksson och Lars Ringdén,
reserv Annika Lindow

Utanför valberedningens arbete kvarstår

Mats Waldenström, Täby

Sven Perup, Lund

Cecilia Hansson, Stockholm