Hörnan på Tudor Arms 120211

Vi (de) som satt i hörnan på Tudor Arms.