Förflyttning på Östermalm 120211

Förflyttning från Tudor Arms till Bishops Arms fotledes.