Ahlberg Christer

København – en dejlig by med godt øl (3/2008, sid 6-7)
Maltesenbryderiet (1/2010, sid 42)
Maltesenbryderiet (2/2010, sid 38)
Maltesenbryderiet (3/2010, sid 30)
Maltesenbryderiet (4/2010, sid 36)
Maltesenbryderiet (1/2011, sid 30)
Maltesenbryderiet (2/2011, sid 32)
Maltesenbryderiet (3/2011, sid 36)
Maltesenbryderiet (4/2011, sid 40)
Maltesenbryderiet (1/2012, sid 36)
Maltesenbryderiet (2/2012, sid 41)
Maltesenbryderiet (3/2012, sid 29)
Maltesenbryderiet (2/2013, sid 25)
Maltesenbryderiet (4/2012, sid 25)
Maltesenbryderiet (1/2013, sid 29)
Maltesenbryderiet (2/2013, sid 25)
Maltesenbryderiet (3/2013, sid 37)
Maltesenbryderiet (4/2013, sid 27)
Maltesenbryderiet (1/2014, sid 45)
Maltesenbryderiet (2/2014, sid 40)
Maltesenbryderiet (3-4/2014-15, sid 35)
Maltesenbryderiet (1/2015, sid 32)
Maltesenbryderiet (3/2015, sid 34)
Mikrobryggerier i Thailand (1/2009, sid 16-18)
Nostalgitest (2/2012, sid 16)
Pubrunda – utland: Berlin på två dagar (3/2010, sid 35-36)
Ölnyheter mars-april (1/2012, sid 12-14)
Ölnyheter maj-juni (2/2012, sid 14-15)