Nilsson Rolf

Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Black Isle mot alla odds (2/2012, sid 43)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Japansk kvalité frånHitashino (1/2012, sid 42)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Potent ekfatslagrat från Mikkeller (1/2012, sid 42)
Lokala SÖ-avdelningar/Göteborg: Saison, Bière de Garde, Blond – är det någon skillnad? (1/2012, sid 43)