Valberedningens förslag till Styrelse för 2013

SÖ logotyp Valberedningen föreslår följande styrelse för verksamhetsåret 2013:

  Ordinarie val

 • Ordförande: Lars Karlsson
 • Sekreterare: Anders Sandqvist
 • Ledamot två år: Cecilia Hansson
 • Ledamöter 1 år: Anders Holmskär, Anders Flyckt, Joakim Gustafsson, Jan Bergsten samt
  Måns Andersson
  Fyllnadsval

 • Vice ordförande: Mats Waldenström

Vår kassör Ann-Charlotte Klerstad och ledamoten Peter Ragnar har ett år kvar.

Till revisorer föreslås:

  Omval

 • Ordinarie revisor: Calle M Axberg
 • Ersättare: Monica Lingdén