Deltagarna EBCU 2012 Hösten

Deltagarna på EBCU-mötet i Köpenhamn 2012 beundrar Carlsberg Museum.