Eftersmak

eftersmak
Den smak och doft man känner efter att man svalt ölet. Öl med stor beska
har ofta en tydligare eftersmak. Eftersmaken kan även vara aromatisk.