Svenska Ölfrämjandets styrelse 2014

Styrlesen för Svenska Ölfrämjandet 2014.

Stående bakre raden: Mats Waldenström, Måns Andersson, Anders Sandquist & Jan Bergsten
Stående mellersta raden: Lars Karlsson, Ann-Charlotte Klerstad, Cecilia Hansson & Anders Flyckt
Sittande: Joakim Gustafsson & Anders Holmskär

På bilden saknas Linda Holdaj.