Stockholms nye Månadsmötesansvarig

Niklas Daver tar över månadsmötena i Stockholm efter Gunnar H Eriksson