Pils, pilsner

pils, pilsner
Egentligen namnet på öl från den tjeckiska orten Plzen, men oftast
beteckningen på en underjäst öltyp som är vanlig i Tjeckien och Tyskland.
Tysk pils är stramare och har mer markerad beska, tjeckisk pilsner är
ofta något mer aromatisk och lite fylligare.