Rökmalt

rökmalt
Malt där mältningen avbrutits med rök, vanligen från bokved. Används till
t.ex. Gotlandsdricka, och Rauchbier från området kring Bamberg i södra
Tyskland.