Svenska Ölfrämjandet behöver dig!

I want beer Valberedningen söker dig som vill bredda dina kunskaper och lära dig hur vi jobbar i Svenska Ölfrämjandet. Är du intresserad av det blir vi glada om du kontaktar oss i valberedningen. Du får även gärna kontakta oss om du vet någon som du tror skulle gilla att göra det.

De poster som står på tur för val denna årsstämma enligt stadgarna är:

Vice ordförande
Kassör

Ledamot, två år

Ledamöter, 5 st, på ett år.

Revisorer, 1 + 1 ersättare

Poströsträknare, 2 + 1 ersättare

Men vi vill påpeka att vi inte har frågat de sittande än så vi letar nu först och främst efter folk som är intresserade. Vilken som vill ha vilken post är nästa fråga. Smile

Logga in för att kontakta oss via länken Valberedningen. Du kan även kontakta någon av oss direkt via våra respektive kontaktformulär:

Sven Nilsson, Göteborg.

Johan Perup, Lund.

Thomas Nilsson, Stockholm.

Thomas Fives