Bitter

bitter
En typ av ale som ofta är lite svagare. Termerna ale och bitter används
ofta ganska inkonsekvent, en del kallar ale på fat för bitter, en del
använder endera termen för all dylik brittisk öl.