Göteborgs Ölhjärta 2013

På bilden syns från Haket: Thomas, Masse och Cattis.
I bakgrunden syns prisutdelare Annika

Foto: Peter Nilsson