(Uppdaterat) Valberedningens förslag till Styrelse för 2014

SÖ logotypDå har vi i valberedningen äntligen fyllt alla posterna i styrelsen.

Valberedningen har nu nästan avslutat sitt arbete ca en vecka försenade. Vi saknar tyvärr en ledamot till styrelsen. Tanken har varit att få någon från Norrköping / Linköping / Kalmar men vi har tyvärr hitintills inte lyckats med det.

Vårt förslag ser så här långt ut så här, de som står med fet stil är de som skall väljas i år:

Ordförande: Lars Karlsson
Vice ordförande: Mats Waldenström (omval, fyllnadsval i fjor)
Sekreterare: Anders Sandqvist
Kassör: Ann-Charlotte Klerstad (omval)

Ledamot två år: Cecilia Hansson
Ledamot två år: Linda Holdaj (Nyval)

Ledamöter 1 år:
Anders Holmskär (omval)
Anders Flyckt (omval)
Joakim Gustafsson (omval)
Jan Bergsten (omval)
Måns Andersson (omval)

Revisorer
Ordinarie revisor: Calle M Axberg (omval)
Ersättare: Monica Lingdén (omval)

Valberedningen

Kommentarer