Mild

Engelsk överjäst öltyp. Den är för det mesta milt humlad och mer eller mindre mörk. Alkoholhalten är ofta ganska låg, 3 - 4 %, men kan vara bortåt 6 %.
Den höll på att försvinna under 1960-talet, men har fått något av en renässans under de senaste decennierna.