India Pale Ale

Förutom att den är överjäst karakteriseras den av att den har hög beska och ganska hög alkoholhalt, 5 % och uppåt. Som namnet säger är den mer eller mindre ljus till färgen.
Öltypen kom till vid sekelskiftet 1700 - 1800 för att skeppas från England till Indien. Det visade sig att en öl med mycket hög beska och ganska hög alkoholhalt klarade den flera månader långa resan bra.
På något sätt, obekräftat hur, kom denna öl ut på den engelska marknaden och allmänheten fick smak för den.
Öltypen är mycket populär hos mikrobryggerier, inte minst amerikanska. Amerikanska IPA kan ha alkoholhalter på över 10 % och beska över 100 IBU.