Årsstämma 2014

I senaste Maltesen finns en spalt på sidan 33 där det kallas till ordinarie årsstämma den 29 mars i Malmö.

Enligt stadgarna räknas kallelse till årsstämma som publicerad när den publicerats på föreningens webbplats, d.v.s. här, med tillhörande underlag (motioner, propositioner, underlag för val etc.) Sedan ska den med minsta möjliga fördröjning publiceras i Maltesen.

Jag vågar inte boka tågbiljetter till Malmö innan en korrekt kallelse publicerats. Det räcker med 30 dagar före stämman tyvärr, då är det väl slut med billiga biljetter...